Google и Meta оштрафовали во Франции на 210 млн евро

0